Přejdi na hlavní menu

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ

25. únor 2021

URČENO PRO: zahraniční řidiče, zaměstnance dodavatelských firem a návštěvníky v areálu společnosti. V souvislosti s nárustem počtu lidí infikovaných virem COVID-19 na území Evropy stanovujeme s okamžitou platností:

-  řidiči dodavatelských firem a jejich spolujezdci jsou povinni  být při vstupu do areálu a po celou dobu pobytu v areálu naší společnosti vybaveni  respirátorem a gumovými rukavicemi. Bez respirátoru nebudou do areálu vpuštěni

- řidiči nejsou oprávněni pohybovat se svévolně po areálu a na pracovištích společnosti. Je dovoleno  opustit kabinu vozidla pouze za účelem úkonů nezbytných pro nakládku nebo vykládku

- všichni řidiči  dodavatelských společností, pracovníci servisních organizací a návštěvy jsou povinny,  na základě výzvy pověřené osoby,  podrobit se měření tělesné teploty. V případě zjištění zvýšené teploty nad 37,5 ˚ C jim bude  vstup do areálu společnosti zakázán

Uvedená opatření jsou platná do odvolání.

 

Health and safety instructions for visitors, suppliers and drivers entering TVD premises

In connection with the increase in the number of people infected with COVID 19 virus in Europe, we determine following actions with immediate effect:

- Contractor drivers and their co-drivers are obliged to wear protective masks and rubber gloves when entering the premises and throughout their stay in our premises. Without the protective mask they will not be allowed into the area.
- Drivers are not allowed to move freely within the company premises and workplaces. It is allowed to leave the cab of the vehicle for the purpose of loading or unloading operations only.
- All supply company drivers, service organization staff and visitors are required to undergo a body temperature measurements at the request of an authorized person. If elevated temperatures above 37.5 ° C are detected, they will be prohibited from entering the company premises.


These measures are valid until further notice.


Všechna práva vyhrazena SPORT Construction a.s. , 2017

Autor: IT Logica

Eshop